20 Temmuz 2013 Cumartesi

2013 LYS Sayısal Değerlendirmesi

2013 LYS sınavları geride kaldı. Bu yazımda sayısal bölümdeki testleri tek tek değerlendirmeye çalışacağım. Öncelikle Matematik testinden başlayalım:

50 sorunun sorulduğu Matematik testine baktığımızda geçen yılki sınavlara göre aşağı yukarı aynı zorluk seviyesini görüyoruz. Bu testlerde özellikle ilk soruları ayrı incelemek gerekir. Çünkü, yüksek hedefi olan öğrenciler tüm soruları yapmayı hedeflerken, daha düşük hedefi olan öğrenciler sınırlı sayıda soruyu çözmeyi amaçlar. Bu nedenle her öğrencinin aşina olduğu "sayılar" ana konu başlığı altında değerlendirebileceğimiz soruların zorluk derecesi özellikle 2. gruptaki öğrencilerin sınav başarısını doğrudan etkilemektedir. Bu yıl da sınavın (basın kopyasındaki sıraya göre) ilk 9 sorusu "sayılar" konusundan soruldu. Ancak, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bu sorulardan sadece 1 ya da 2'si herkesin yapabileceği basitlikteydi.

Matematik testindeki tüm soruları incelediğimizde de sadece işlem bilgisiyle ya da yüzeysel bir bilgiyle cevaplanabilecek basitlikte bir soru olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla, bu sınavın bilenle bilmeyeni ayıran bir sınav olduğunu söyleyebiliriz. Bu bölüm için ayrılmış olan 75 dakikalık süre, bu sorular için yeterli olmakla birlikte, soruları erken bitirip çözümleri tekrar tekrar kontrol edebilecek kadar zaman artırılacak bir süre de değildi.

Matematik testinde müfredat olarak sürpriz bir soru yok. Türev ve integral konularından 10 soru soruldu. Bu konuların sınavdaki ağırlığı artık net olarak biliniyor. Diğer konuların soru sayısı dağılımı da önceki yıllarla benzerlik gösteriyordu.

30 sorunun sorulduğu Geometri testi için de durum çok farklı değil. Bu bölümde de her öğrencinin yapabileceği basitlikte soru bulmak çok güç. Sorulara baktığımızda söyleyebileceğim en net şey, bu bölümde başarılı olabilmek için yoğun konsantrasyon gerektiğidir. Her soru zihnen dinçken çözülebilecek nitelikte, dikkatlice okumayı ve anlamayı gerektiren tarzda sorulmuş.

Geometri için ayrılan sınav süresi 60 dakikaydı. Matematikte bir soruya ortalama 1,5 dakika süre düşerken, Geometri testinde bu süre ortalama 2 dakika. Her ne kadar sorular bir çırpıda yapılabilecek basitlikte olmasa da yine de soru başına 2 dakika bu bölümü yetiştirmek için yeterliydi.

LYS'de zamanı yönetmek, YGS'den çok daha farklı bir strateji gerektiriyor. YGS'de zamanı bölümler arasında paylaştırabiliyorken, LYS'de her bölümün sınavı ayrı yapıldığından Türkçe testinden süre artırıp Matematik ya da Geometri testinde kullanma şansınız yok. Dolayısıyla sınava hazırlanırken de bunun bilincinde olarak bir hız yakalamaya çalışmak gerekir.

Fizik bölümünde ise çok güzel hazırlanmış sorular olmakla beraber sürpriz diyebileceğim 3 soru vardı: 17, 18 ve 29. sorularda yer alan LED, fotodiyot, sismik S ve sismik P dalgaları, nötron yıldızı ve beyaz cüce kavramları üzerine geçmiş yıllarda sorular görmeye pek alışık değildik. Bu bölümden çıkarılması gereken sonuç, özellikle Atom Fiziği ile ilgili konuları yüzeysel değil, kavramsal detaylarıyla çalışmamız gerektiğidir. Fizik bölümü için 30 soruya ayrılan 45 dakikalık süre yeterliydi.

Kimya bölümündeki soruların bilgi ağırlıklı sorulardan oluştuğunu görüyoruz. Bu bölümde hücre diyagramıyla ilgili 16. sorunun çok beklendik bir soru olmadığını söyleyebilirim. Bunun dışında Kimya bölümü iyi çalışan öğrencilerin rahatlıkla cevaplayabileceği sorulardan oluşan bir testti. 45 dakikalık süre, 30 soru için fazlasıyla yeterliydi. Hatta, bana göre biyoloji dahil tüm sayısal bölümler içerisinde süre probleminin en az yaşanacağı testti.

Biyoloji testiyle ilgili söyleyebileceğim ilk şeyse, soruların oldukça uzun metinlerden oluşmasıydı. Bu bölümde ksilem ve floem kavramlarını içeren 12. soru kısa ama çok alışık olmadığımız türden bir soru olarak karşımıza çıktı. Yorum içerse de ağırlıklı olarak bilgi gerektiren Biyoloji testinin genel olarak zor olduğunu söyleyebiliriz. Öyle görünüyor ki bu yıl da full çeken öğrenci sayısının en az olduğu sayısal test Biyoloji olacak.

Hiç yorum yok: